« Een vrije dag met Camila | Main | Sunroof/Moonroof »

Dumpen geoorloofd

Als twee mensen een relatie aangaan, gebeurt het niet zelden dat één van de twee partners dik wordt. Soms gebeurt dit zelfs bij beide partners. Als de man dik wordt, is er geen enkel probleem. Vrouwen mesten hun mannen graag vet en vinden een buikje wel koddig en gezellig. Ja, mijn neus! Vrouwen proberen ons gewoon zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor op de loer liggende concurrentes!

Bij mannen ligt dit anders, zij willen niet dat hun vrouw dik wordt. Klaarblijkelijk zijn mannen veel zelfverzekerder met betrekking tot hun vrouwen. Weliswaar kan dit geheel ten onrechte zijn en is die zelfverzekerheid op niets gebaseerd, maar daar zitten wij niet mee. Zo zijn de feiten. Stel nu dat de vrouw in de betreffende relatie dikker wordt, mag dit een reden zijn voor de man om haar te dumpen, wegens wanprestatie bijvoorbeeld?

Samengevat ben ik benieuwd wat u vindt van deze stelling: Een man mag zijn vrouw dumpen als zij dik wordt.

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 22, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Een vrije dag met Camila.

The next post in this blog is Sunroof/Moonroof.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33