« Le Chien | Main | Zwembaden »

De weg naar mijn werk

De balans wordt wellicht enigszins verstoord, teveel plaatjes de laatste tijd. En of dit plaatje het verhaal nu zoveel duidelijker maakt, hmm... Enfin, sinds 1 september ben ik gedetacheerd bij UTS, de locale telefoonmaatschappij. Het toeval wil dat mijn werkplek zich zo ongeveer aan het eind van de straat bevindt.


Schematische weergave van de route van mijn huis naar UTS, hier mogen geen rechten aan worden ontleend!


Nu heb ik al eerder geschreven dat men op Curacao niet zo gek veel loopt. En dus ga ik nog steeds met de auto naar mijn werk, me terdege realiserend dat veel mensen in Nederland al verder moeten lopen vanaf een parkeerplaats naar hun werk.

Meestal heeft Lucy de auto, zij moet tegenwoordig immers Luchiano naar school brengen. 's Morgens zet Lucy me bij UTS af en om half een haalt ze me weer op. 's Middags wil ze soms ook de auto hebben en herhalen we bovenstaande truc.

Nu staat er een slagboom vlakbij het gebouw waar ik tewerkgesteld ben. In het begin reden we daar zo doorheen (de slagboom staat meestal open), zwaaiden naar de bewaker en parkeerden voor het gebouw. Vervolgens reed Lucy terug, zwaaide nogmaals en dat was dat. Op zekere dag troffen we echter een bijzonder plichtsgetrouwe bewaker. Hij deelde ons mede dat Lucy het terrein niet op mocht. Gevolg was dat ik bij de slagboom al uit moest stappen en het laatste stukje lopend af diende te leggen.

Gisteren liep ik naar de slagboom toe en zag mijn huis zowat liggen. 'Kom, doe eens gek!', zei ik tegen mezelf en stak over naar onze straat. In een mum van tijd was ik thuis. Op de tekening hiernaast ziet u de te volgen routes. De blauwe route is voor de auto en is circa 600 meter lang. Lopend, de groene route, is de afstand ongeveer 250 meter. Thuisgekomen ben ik even op bed gaan uitblazen, maar daarna voelde ik mijn verrassend fit. Wat een beetje sporten al niet met een mens kan doen!

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 3, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Le Chien.

The next post in this blog is Zwembaden.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33