« Penicilline-Effect en Muizenissen | Main | Mijn boos is vol »

Kassandra

Ik ben een liefhebber van de Griekse Mythologie, waarschijnlijk een overblijfsel uit mijn gymnasium-tijd. En van de meest fascinerende figuren vond ik Kassandra, de dochter van Priamos en Hekabe. Kassandra en haar tweelingzus Helenos lagen eens te slapen, toen twee slangen hun vriendelijk aan de oren likten. Hierdoor werd hun gehoor zo goed dat zij de Stem der Goden konden horen. Kassandra vertoefde hierna vaak in de tempel van Apollo, die haar wel een lekker ding vond. Apollo beloofde haar alle geheimen van de voorspellingskunst te leren, als hij Kassandra in ruil daarvoor ook mocht inwijden in alle geheimen van de liefdeskunst. Wel, Apollo hield zich wel aan zijn belofte, maar Kassandra wilde haar lichaam niet (aan hem) ter beschikking stellen.

Hiervoor moest zij natuurlijk gestraft worden, de voorspellingsgave afnemen dat kon niet (vraag mij niet waarom). Daarom zorgde Apollo ervoor dat Kassandra wel kon blijven voorspellen, maar dat niemand haar ooit zou geloven. Men zou haar voor waanzinnig houden.

De Grieken belegerden in die tijd de stad Troje al gedurende tien jaren, zonder succes. Toen bedacht Odysseus een snood plan. Hij veinsde dat de Grieken de belegering zouden opgeven en de aftocht zouden blazen. Als verzoeningsgeschenk lieten zij een houten paard achter, het Paard van Troje. De Trojanen waren dolgelukkig met hun overwinning en sleepten het paard de stad in. Wat zij niet wisten was dat zich in het paard Griekse soldaten verborgen hielden. Nou ja, er was n iemand die het naderend onheil wel aan zag komen, Kassandra. Zij kondigde de ondergang van Troje aan en riep op om het houten paard te verbranden, omdat er Griekse soldaten in het paard zaten. Zij werd slechts met hoon bejegend...

's Avonds vierde heel Troje feest, er werd ook lekker bij gedronken. Midden in de nacht kwamen de Griekse soldaten uit het paard en openden de poort van Troje. Hierna was het een koud kunstje voor de Griekse soldaten om Troje in te nemen. Kassandra vluchtte uit haar toren, waar ze door haar ouders als een waanzinnige was opgesloten, naar de tempel van Athena, maar zij werd achterhaald door een Griek die haar verkrachtte en haar naar de andere buitgemaakte Trojaanse slavinnen sleepte. Bij de verdeling van de buit viel Kassandra aan koning Agamemnon ten deel. Bij aankomst in Mykenai werd zij samen met Agamemnon vermoord door diens echtgenote Klytaimnestra.

Treurig, treurig, treurig. Regelmatig zijn er momenten waarin ik mij verbonden voel met Kassandra. Ik zie de dingen aankomen, vertel ze en niemand die mij gelooft. Het is niet gemakkelijk om een Kassandra te zijn! De informatie over Kassandra heb ik overigens gevonden in het aanbevenswaardige Kroon's mythologisch woordenboek. Een aanrader.

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 27, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Penicilline-Effect en Muizenissen.

The next post in this blog is Mijn boos is vol.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33