« Vrouwelijke eigenschappen | Main | Kassandra »

Penicilline-Effect en Muizenissen

Penicilline is ontdekt door Alexander Flemming (1881-1955). Over het jaar van de ontdekking bestaat een verschil van mening. Duitse en Nederlandse websites houden het op 1928, Franse sites geven 1929 als ontdekkingsjaar, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan de befaamde Franse slag. Kun je toch nooit helemaal serieus nemen die Fransen.

In 1928 werd Alexander Flemming assistent van Sir Almroth Wright, die onderzoek deed naar bacterien en schimmels. Per toeval ontdekte Flemming dat een groot aantal microben niet tegen een bepaalde schimmel kon. Hiermee was de penicilline uitgevonden, toch duurde het nog tot 1941 voordat het echt op mensen kon worden toegepast. Met name de geallieerden in WO-II hebben veel baat gehad bij dit geneesmiddel.

Jammer genoeg komt aan ieder sprookje een eind. Waar een aantal medici al lang geleden waarschuwde dat bacterien ooit wel eens resistent zouden kunnen worden tegen penicilline, werd dit antibioticum door een groot aantal andere doktoren te pas en te onpas voorgeschreven. En inmiddels leven we in een tijd, waar De Bacterie sterker en sterker wordt en er aan de andere kant geen uitzicht is op een even revolutionair tegengif als penicilline in 1941 was. Dit kan nog wel eens tot narigheid leiden, let op mijn woorden!

Niet alleen bacterien vertonen aanpassingsgedrag, neen, ieder levend wezen doet dit. Neem nu bijvoorbeeld muizen. Maandag zijn wij begonnen met het plaatsen van muizenvallen. Twee werden er op het aanrecht opgesteld met als lokkertje een brokje kaas. Zowel dinsdag- als woensdagmorgen kon ik twee dode muizen uit de vallen halen. Een succes!

Hedenmorgen was het over en uit met dit succes. De resterende muizen hebben de afgelopen twee dagen bijgeleerd en/of zijn sowieso de slimsten (Survival of the Fittest). Hoe dan ook, vanmorgen stonden beide vallen nog keurig op scherp, maar de kaas was er wel vakkundig uit weggevreten!

Gelukkig zijn bacterien lang zo slim niet als muizen...

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 26, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Vrouwelijke eigenschappen.

The next post in this blog is Kassandra.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33