« Veranderingen | Main | Spider op Video »

Domino-Effect

Gisterenavond hebben Lucy en ik gezellig gedominoot. Het werd 7-2 voor mij, beginnersgeluk zullen we maar zeggen. Tenslotte won Lucy in het begin bijna altijd van mij met klaverjassen. Een afgeleide van het spel Domino is het Domino-Effect. Dit effect van oorzaak en gevolg is universeel geldig.

Vorig jaar op 11 september las ik vluchtig de koppen van de Telegraaf op Internet, een vliegtuig was het WTC ingevlogen. Ha, ha. Wat ik precies dacht weet ik niet meer, wel dat het zo onwerkelijk was dat ik f aan een grap dacht f iets anders dat niet echt kon bestaan. Op het moment dat even later vliegtuig nummer twee zich in de andere toren boorde, was iedereen inmiddels op de hoogte en werd het werk onderbroken om in de kantine naar CNN te kijken.

11 September 2001: het einde van het WTCToen er sprake was van een neergestort vliegtuig op het Pentagon en later nog een die op het Witte Huis had moeten neerstorten, begon ik serieus te denken aan een grootscheepse aanval op de Verenigde Staten. Gelukkig bleef het hierbij.

Nooit eerder heeft een terroristische actie voor een zo krachtig Domino-Effect gezorgd. Afghanistan is bekend. Vergeet echter ook de activiteiten in de westerse landen niet, waar de jacht is geopend op potentieel gevaarlijke organisaties en individuen. Zelfs in Nederland, dat nu een bolwerk van terrorisme wordt genoemd. Dat vind ik niet zo vreemd, want als ik iets kwaads in de zin had, zou ik ook Nederland als uitvalbasis kiezen. Waar anders heb je de kans om gesubsidieerd terrorist te worden?

Binnenkort is Irak naar alle waarschijnlijkheid aan de beurt. Meer dan een jaar na dato. Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik van een eventuele aanval op Irak vind. Van de ene kant ben ik van mening dat het geoorloofd is aan te vallen als er een gerede kans bestaat dat de andere partij tot rampzalige dingen in staat is. Van de andere kant moeten met name de Verenigde Staten oppassen om niet (nog meer) de reputatie te krijgen van Big Bombing Brother. Wel heb ik respect voor de manier waarop er nu gelobbyd wordt. Eerst hoog inzetten en dan langzaam wat water bij de wijn doen (Irak moet aan alle afgesproken voorwaarden voldoen). Ondertussen wordt er continue op alle betrokkenen ingepraat. Heel knap.

De grote vraag is nu wanneer het 11 September Domino-Effect uitgeraast zal zijn...

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 11, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Veranderingen.

The next post in this blog is Spider op Video.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33