« De splinter en de balk | Main | Nogmaals Colombia »

Het Huishouden

Mannen hebben een hekel aan het huishouden, dat is genoegzaam bekend. Vrouwen doen het huishouden al sinds jaar en dag en derhalve wordt er wel eens geargumenteerd dat vrouwen nu eenmaal meer geschikt zijn voor het huishouden. Dat er een soort huishoudsgen bestaat.

Vandaag hoorde ik echter een theorie die mijns inziens dichter bij de waarheid komt. Het gaat er niet om of vrouwen meer geschikt zijn voor het huishouden, sterker nog, zij hebben er k een hekel aan. Neen, het gaat erom wie het langste in een vies huis kan leven. En dat winnen mannen altijd!

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 7, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was De splinter en de balk.

The next post in this blog is Nogmaals Colombia.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33