« Colombia | Main | Het Huishouden »

De splinter en de balk

Afgelopen maandag heb ik mijn nieuwe brillen opgehaald. Een gewone en een zonnebril. Dat werd wel tijd, want mijn oude bril was danig versleten. Hij had kunststof glazen (...) en die zijn vatbaarder voor krasjes dan glazen glazen (...). Die theorie is door mijn bril in de praktijk gebracht, want het werd wel erg moeilijk om er doorheen te kijken. Maar ja, dankzij de Theorie van de Glijdende Schaal, waarover later wellicht meer, went alles.

Ik nam de nieuwe brillen in ontvangst, zette de gewone op mijn neus en reed naar huis. Het is altijd even wennen met een nieuwe bril. Enige jaren geleden switchte ik van een bril met grote glazen (formaat 17" monitor) naar een kleiner model. Gek genoeg zag ik ook alles kleiner, dat was een heel vreemde gewaarwording. Zo dacht ik dat een rijksdaalder een gulden was en toen ik Babi Pangang bij de Chinees ging halen, wilde ik protesteren vanwege de veel te kleine portie.

Thuis zat ik mijn gewone dingen te doen en iets stoorde me. Wat bleek, er zat een minuscuul vlekje op een van de brillenglazen. Ik moest het gewoon weghalen. En dat is nu de situatie waarin ik mij bevind. Ik ben zeer gevoelig geworden voor vuil op de glazen en dat terwijl ik vroeger door een soort van krassenlandschap heenkeek. Pseudo-filosoof als ik ben heb ik daar tijdens mijn toiletbezoek van vanmorgen eens diep over nagedacht. Abstraherend kwam ik tot de conclusie dat het aloude gezegde Hij ziet de splinter in het oog van een ander, maar niet de balk in zijn eigen oog (vrije interpretatie) hierop van toepassing is.

Weet iemand een beter spreekwoord/gezegde?

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 7, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Colombia.

The next post in this blog is Het Huishouden.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33