« Vrouwelijke Popsterren | Main | Maxima in Otrabanda »

Computers zijn net mensen

Aqualectra is het electriciteits- en waterleidingbedrijf op Curacao. De klanten kunnen betalen bij vier betaalkantoren: Otrabanda, Santa Maria, Santa Rosa en Barber. Op alle betaalkantoren staat een Compaq Server en dat al sinds ruim drie jaar. De servers moeten ge-upgrade worden naar Windows/2000 en dat doen wij één voor één. We halen een server van de betreffende lokatie op, transporteren hem naar Otrabanda en installeren hem daar opnieuw. Als de server klaar is, mag hij weer terug.

Nu komt het vreemde. Deze servers draaien al ruim drie jaren zonder een enkel probleem. Op het moment dat ze echter getransporteerd zijn en opnieuw geïnstalleerd dienen te worden, komen allerlei gebreken aan het licht. Twee servers kunnen we al niet meer gebruiken en verdwijnen op de schroothoop. Is het met mensen niet precies hetzelfde? Neem een oude zwerver, helemaal vervuild. 's Zomers en 's winters, dag en nacht, leeft deze man zonder problemen op straat. Soms wordt zo'n zwerver wel eens van de straat geplukt en helemaal schoongewassen. En prompt gaat hij de pijp uit. Zo ziet men maar weer: oude computers en mensen moet men met rust laten.

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 12, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Vrouwelijke Popsterren.

The next post in this blog is Maxima in Otrabanda.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33