« Kookkunsten | Main | Andersom »

Aangesloten, Afgesloten, Aangesloten

Zoals eergisteren beschreven waren wij kortstondig van stroom verstoken. Eigen schuld natuurlijk, want te laat betaald. Aangezien ik bij Aqualectra gedetacheerd ben, evenals collega Karin, kon ik er dankzij haar voor zorgen dat we weer snel aangesloten waren. Helaas had de Aqualectra-medewerkster niet in het computersysteem ingebracht dat ik een week de tijd zou krijgen totdat het geld van de bank was overgemaakt. Hierdoor constateerde Het Systeem terecht dat ik wederom afgesloten moest worden. En zo geschiedde. Om iets voor twaalven belde Lucy om het slechte nieuws over te brengen.

Ik spoedde mij naar Karin en riep 'Help!'. Zij regelde snel dat ik weer aangesloten zou worden en dat de computer wist dat ik een week uitstel heb. Om kwart over twaalf hadden we weer stroom. Nu is het zaak om het notabene door ons eigen bedrijf SQL Integrator gebouwde VIS2000 systeem te monitoren, of ik wellicht morgen niet nogmaals aan de beurt ben voor een afsluiting...

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 15, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Kookkunsten.

The next post in this blog is Andersom.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33