« Wim leert Papiamentu | Main | Nieuwe auto's »

Dik's Logica

Dik H. is een collega van mij bij SQL Integrator. Zoals zovelen is hij via omscholing in de IT terechtgekomen. Van huis uit is hij wiskundige. Dik kan ook goed schaken. Bovendien houdt hij van wiskundige raadsels en absurde logica. Net als ik. Vanmorgen hadden we het samen met een andere collega, Marlieke, over verleden en tegenwoordige tijd en het exacte gebruik daarvan. Impliceert bijvoorbeeld de zin 'wij woonden samen' dat betrokkenen nu niet meer samenwonen? Wel, dat ging een tijdje door en van het een kwam het ander. Op de buro's in onze kamer stonden drie laptops. Dik's logica luidt nu als volgt: als er drie laptops op de buro's staan, dan staan er logischerwijze ook twee laptops op de buro's. Als die bewering waar is, volgt daaruit dat je ook kunt zeggen: 'Er staat een (1) laptop op de buro's.' Na een (1) komt nul, dus is het (voor Dik) dan nog maar een kleine stap om te concluderen dat er geen laptops op de buro's staan. Logisch, toch?

We gingen door over het getal nul, dat toch wel specifieke eigenschappen heeft. Zo mag je er bijvoorbeeld niet door delen. Marlieke vond dat je eigenlijk ook bij nul moet beginnen te tellen, maar ja dat doet niemand. Nou is dat niet helemaal waar, luister maar...

Iedere zaterdag ga ik met Luchiano van vier in bad. Het jong vindt het prachtig om in het ligbad te glijden. Ik vind dat wat minder, want dan moet ik op de zijkant gaan staan en me aan de spijltjes voor het raam vasthouden. Er dient dus altijd onderhandeld te worden hoevaak Luchiano mag glijden.

CasaSpider: 'Ok jongen, je mag vijf keer glijden.'
Luchiano: 'Nee, zeven keer!'
CasaSpider: 'Nou vooruit, zes keer.'
Luchiano: 'Goed dan.'

Als hij voor de eerste keer in de badkuip glijdt, tel ik braaf: 'En dat was een!'. 'Nee papa', zegt het varken dan, 'dat was nul! We beginnen bij nul.'

En nu bid ik tot alle bestaande en onbestaande Goden dat Luchiano niet op Dik gaat lijken...

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 7, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Wim leert Papiamentu.

The next post in this blog is Nieuwe auto's.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33