« Pinksteren | Main | Droom van de Duivel »

Windows

Iedere morgen breng ik twee kinderen naar school. Mijn zoon Luchiano (4 jaar) en Willy, de zoon van een collega. De kinderen kletsen over van alles en nog wat. Vanmorgen ging het over het computerspel Putt-Putt. Een soort adventure voor kinderen. Willy zei dat Putt-Putt het op hun computer niet doet. Dat klopt, want op die computer draait Linux. En bij ons Windows. Aan mij de ondankbare taak om aan deze kleuters uit te leggen wat Windows en Linux is en waarom Putt-Putt het onder het ene Operating System wel doet en onder het andere niet.

Na mijn verhandeling was het even stil op de achterbank. Na luttele minuten zei Luchiano: 'Pappi, windows lijkt net als ramen!'

Heel goed, jongen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 20, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Pinksteren.

The next post in this blog is Droom van de Duivel.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33