« Quarks | Main | Windows »

Pinksteren

Van de drie grote Christelijke feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren spreekt laatstgenoemde het minste aan. Veel mensen zijn zelfs de betekenis van dit feest vergeten. Ik ook, het heeft iets te maken met het neerdalen van de Heilige Geest.

In Nederland heb je dan tenminste nog Pinkpop en... op maandag vrij. Dan gaat zo'n feest toch leven, nietwaar? Op Curacao hebben we geen Pinkpop en ook geen vrij op maandag. Oorspronkelijk wel, maar deze vrije dag is geruild met Carnavalsmaandag. Carnaval is namelijk wel een feest dat hier aanspreekt. Als het Carnaval is, vind ik het nooit zo erg dat we geruild hebben. Maar nu vind ik het jammer, erg jammer.

En morgen nog meer.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 19, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Quarks.

The next post in this blog is Windows.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33