« Windows | Main | Wielen »

Droom van de Duivel

Afgelopen nacht had ik een kleine nachtmerrie. In die droom zat ik naar een film over Duivelsuitdrijving te kijken, maar gaandeweg werd ik onderdeel van de film. Uiteraard weet ik precies wat je moet doen als je met Duivels geconfronteerd wordt: bidden! Dus ik begon 'In de naam van de Vader etc.' te declameren. Een probleem hierbij was wel dat mijn stem het niet zo goed deed, ja de Duivel gaf tegengas. Op een bepaald moment kwam uit een deur aan mijn rechterzijde een vreemde man op mij aflopen. Het was een priester die door de Duivel bezeten was, dat was duideljik te zien aan zijn gezicht. Wederom slaakte ik met moeite wat kerkelijke termen. De man kon hier niet zo goed tegen en liep weg. Naar een aantal groene metalen kasten. De kasten waren genummerd. Hij verdween in kast nummer 19. Ik achtervolgde hem en probeerde het kastnummer uit te spreken: 'Ne-gen-ti-en!'

Op dat moment werd ik wakker, terwijl ik mijzelf dus negentien hoorde zeggen. Mjin eerste gedachte was vervolgens, als mjin vrouw dit getal gehoord heeft gaat zij direct in de loterij op dit nummer spelen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 21, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Windows.

The next post in this blog is Wielen.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33