« Een loket | Main | Van Gaal en Taal »

Toeval (5), de Ultieme Lottomachine

Zoals ik al eerder schreef wordt de gang van zaken in ons universum bepaald door kansberekening. Alles en iedereen vult lottobriefjes in. Voor zichzelf, voor anderen, voor... ? Het Toeval, oftewel de Lottomachine, is continue bezig om uitslagen uit te spuwen. Mensen die al dan niet bij elkaar komen, een bloem die een blad verliest, de richting van de wind.

Maar ja, wat is dat Toeval nu precies. Indien men door blijft redeneren, dan bestaat alles uiteindelijk uit dezelfde kleine deeltjes. Ik ben geen natuurkundige, helaas, maar een paar nivo's kleiner dan atomen komt men uit bij de Quarks. Wij allen maken deel uit van een systeem, met Quarks als de bouwstenen. In dit systeem gelden uiteraard bepaalde wetmatigheden. Met een beetje fantasie kan men zich voorstellen dat alle bewegingen volgens een bepaald patroon aflopen. Het kan zo zijn dat de Lottomachine uiteindelijk niet door het Toeval wordt geregeerd, maar door deze wetmatigheden.

Dit klinkt natuurlijk vaag, maar stelt u zich het volgende voor. Een echte lottomachine. Waarschijnlijk is iedereen ervan overtuigd dat het louter toeval is welke zes cijfers wekelijks vallen. Als men echter exact (lees: op Quark-nivo) de situatie zou kunnen herstellen, dan vallen exact dezelfde cijfers, keer op keer. Wel, ditzelfde fenomeen treedt op in onze wereld. En op het moment dat iets (theoretisch) te herhalen is, kan men technisch spreken van een programma. Met een voorbestemde output. Ha ha! Dit houdt in dat er dus in het geheel geen Toeval zou bestaan! In het dagelijkse leven hebben wij daar geen last van, wij kijken er immers tegenaan als tegen de wekelijkse lottotrekking. We hebben geen flauw idee welke zes cijfers gaan vallen. Ondanks dat de Eigen Verantwoordelijkheid eigenlijk reeds is gedetermineerd, menen wij dit in eigen hand hebben. En dus handelen wij ook zo. Toevallig stuitte ik vandaag op de website van Flok's Weblog, die een link naar Noorderlicht op zijn site heeft staan, waar fysicus en Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft zijn theorie neerschrijft. En laat zijn theorie nu precies overeenkomen met de Ultieme Lottomachine, dat was bijzonder leuk om te lezen. Hieronder een beknopte samenvatting:

Determinisme waar overigens ook onze vrije wil aan onderworpen is. Want over het bestaan van de vrije wil is ’t Hooft duidelijk: “De vrije wil bestaat niet. Onze keuzes worden bepaald door de natuurwetten.” ’t Hooft heeft daar zelf geen moeite mee: “Onze keuzes liggen dan wel vast, maar we kunnen toch niet voorzien wat er gebeurt. Dus het maakt niet uit.”

Voor geinteresseerden hier een link naar de website van Gerard 't Hooft.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 16, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Een loket.

The next post in this blog is Van Gaal en Taal.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33