« Toeval (3), de theorie | Main | Geintje »

Toeval (4), de theorie

Toeval bestaat dus, vind ik. Dit betekent echter niet dat alles toeval is. Indien daadwerkelijk alles toeval zou zijn, leidt dit tot hetzelfde resultaat als dat toeval niet bestaat: eigen verantwoordelijkheid bestaat niet meer. Toch leuk om te zien hoe ook hier de extremen dicht bij elkaar komen.

Wat nog ontbreekt is de kansberekening. Alles, maar dan ook alles, wat zich bewust of onbewust in onze wereld afspeelt, is onderhevig aan de wetten van de kansberekening. Ikzelf zie 'het' als een immense lottomachine. Helaas worden veel mensen afgeschrikt door het denkbeeld dat iets hoogs als het leven feitelijk wordt bepaald door iets triviaals als een lottomachine. Maar ik kan er ook niet meer van maken.

Hoe verhoudt zich nu het Toeval tot de Kansberekening? Laten we het voorbeeld nemen van de man die ondanks dat hij gedurende 70 jaren twee pakjes sigaretten per dag rookte, toch 93 jaar werd. Wel, volgens mijn theorie heeft deze man gedurende vrijwel zijn gehele leven vele lottoformulieren (met als hoofdprijs De Dood) ingevuld. Net als in een normale loterij is het mogelijk dat iemand die 1000 formulieren invult niet wint, maar iemand die er slechts 1 invult wel. Het Toeval heeft onderhevige man dus geholpen, door hem niet te laten winnen.

Niet alleen verklaart de theorie de hoge leeftijd van de man, ondanks zijn vele roken, neen, tevens legt zij uit dat het niet verstandig is om veel te roken. Bovendien verklaart de theorie dat iemand die niet rookt toch aan longkanker kan overlijden. Deze persoon heeft weliswaar veel minder lottoformulieren ingevuld met betrekking tot dit thema, maar minder geluk gehad.

Een belangrijke aanvulling is hoe de lottoformulieren worden ingevuld. Men kan actief zelf lottoformulieren invullen, bijvoorbeeld door al dan niet te roken, al dan niet gezond te eten, al dan niet dronken met 160 km/h over 's lands wegen te racen. Men kan ook onbewust formulieren invullen, door bijvoorbeeld in een baan te blijven zitten die tot veel stress leidt. Ja zelfs is het mogelijk dat anderen formulieren voor jou invullen, denk aan Pim Fortuyn. In het laatste geval is het duidelijk een combinatie van bovengenoemde mogelijkheden. Het invullen van de lottoformulieren is een uitermate complexe zaak, nauw verwand aan de Chaos-theorie (een vlinder in China kan door zijn beweging tijden later een orkaan in Amerika veroorzaken).

Belangrijk is ook dat de zogenaamde hoofdprijs van de loterij niet alleen leven en dood is, gelukkig maar. Een voorbeeld dat mij zo te binnen schiet komt uit de commentaren van een eerdere post. Het is een commentaar van Yannah. Zij ontdekte mijn weblog, onder anderen doordat haar broer tijdelijk hier op Curacao gestationeerd is. Dat is grappig, want onafhankelijk van elkaar hebben Yannah en ik bewust zelf lottoformulieren ingevuld door een weblog te beginnen. Onbewust heeft de een dat ook voor de ander gedaan. Yannah's broer heeft ook formulieren ingevuld door naar Curacao te vertrekken. De kans dat wij ooit van elkaar zouden weten werd steeds groter. Let wel, het was heel goed mogelijk geweest dat Yannah toch nooit op mijn site zou zijn terechtgekomen, of nooit een comment had geplaatst, dat ik haar zelf nooit via de loglijst was tegengekomen. Maar toch. De lottomachine heeft anders bepaald.

Ach, er zijn vast betere voorbeelden te bedenken. Ik ben benieuwd naar wat anderen van deze theorie denken. In dit theater gaat het binnenkort verder met de Vertakte Boom en de Ultieme Lottomachine.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 12, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Toeval (3), de theorie.

The next post in this blog is Geintje.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33