« De wet van de Grote Getallen (2) | Main | Toeval (4), de theorie »

Toeval (3), de theorie

De wereld is verdeeld in twee kampen als het om het bestaan van toeval gaat: zij die wel in toeval geloven en zij die zeggen: 'Toeval bestaat niet!'. Normaal denk ik vrij binair, en dat doe ik nu dus ook: toeval bestaat wel degelijk!

Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat alles op een bepaalde manier is voorbestemd. Niet zelden zit daar een reincarnatie-theorie achter. Mensen komen in een nieuw leven op een hoger plan. Ik zal daar niet verder op ingaan, dat is een discussie op zich. Ik ben het per definitie niet eens met deze groep. Als alles is voorbestemd heb je geen enkele verantwoordelijkheid voor je daden. Ieder leven is een soort mechanische speeldoos. Ja, soms vinden aanhangers van deze theorie dat toch niet zo goed en dan wordt de eigen verantwoordelijkheid er op irrationele wijze bijgesleept. Maar zo lust ik er nog wel een.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 11, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was De wet van de Grote Getallen (2).

The next post in this blog is Toeval (4), de theorie.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33