« De wet van de Grote Getallen (1) | Main | Toeval (3), de theorie »

De wet van de Grote Getallen (2)

Ooit maakte ik iets grappigs mee door bovengenoemde wet. Ik moest mijn eerste verstandskies laten trekken. Hmmm, weer een tandartsverhaal? Ja, maar daar gaat het eigenlijk niet om. De operatie werd snel en vakkundig door de kaakchirurg uitgevoerd. Om het bloeden te stelpen duwde hij een tampon in het gat. Die tampon moest daar precies een week blijven zitten, dan moest ik terugkomen voor controle en zou de chirurg de tampon verwijderen.

Al snel voelde ik af en toe met mijn tong aan de tampon. Of er bleef een stukje vlees aan hangen en dat moest ik dan met mijn tong lospeuteren. Na twee dagen was de tampon al een beetje losgeraakt. Nou, dan is het hek van de dam, want dan ga je er nog vaker aanzitten. Na drie dagen was het een soort papje geworden. Met coctail-prikkers probeerde ik het zaakje op zijn plaats te houden. Vervolgens belde ik naar de assistente van de chirurg, om te vragen of ik dat ding er zelf uit mocht halen. 'Neen, geen sprake van!', zei de assistente, 'dat moet de chirurg doen'. Op dag vier haalde ik de tampon eruit. En ik had nergens last van. Bij de controle was de chirurg een beetje gepikeerd, maar hij moest toch toegeven dat de wond er goed uitzag.

Ongeveer een jaar later waren twee andere verstandskiezen aan de beurt. In de onderste werd na de operatie weer de befaamde tampon gestopt. Wel, na drie dagen was het weer zover, ik haalde de tampon er zelf maar uit. Inmiddels was ik tenslotte best ervaren in dit soort chirurgische praktijken. Zelfverzekerd ging ik naar de controle. 'Ik heb de tampon alvast zelf maar verwijderd', deelde ik de chirurg mee.
'Dat mag u niet doen!', zei de chirurg ietwat bozig.
'Ja sorry hoor, maar die dingen laten na twee dagen al los, niemand kan zo'n tampon een week in zijn mond houden', gaf ik hem van katoen.

Toen had ik het gedaan. 'Zal ik u eens wat vertellen over de wet van de Grote Getallen?', vroeg de chirurg mij op een toon die geen tegenspraak dulde. 'Ok', zei ik daarom.
'Wel, ik heb in mijn carriere duizenden verstandskiezen getrokken en dus ook duizenden tampons geplaatst. Van al die patienten met een tampon in hun mond is het misschien vijf keer gebeurd dat de tampon er al uit was voor de controle. En twee maal van die vijf keren was u het! Aan wie ligt het dan?'

Ja, daar had ik even geen antwoord op.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 10, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was De wet van de Grote Getallen (1).

The next post in this blog is Toeval (3), de theorie.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33