« Andruw Jones | Main | Indianapolis »

Lucy naar de kerk

Vandaag besloot Lucy dat het weer eens tijd was om naar de kerk te gaan. Ach, het is beter dan naar het casino zullen we maar zeggen. Ze nam Luchiano mee. Hij was wel gefascineerd om Dios (God) te zien. Dat ging echter vrij snel over, want de dienst duurt hier zo'n twee uren. Dat is voor een kind van vier jaar toch wat lang. Hij begon dus wat te zeuren. Lucy fluisterde hem toe dat hij nog even stil moest blijven en pakte bij gebrek aan een horloge haar cellular om te kijken hoe laat het was. De pastoor zag dat zij haar cellular pakte, hij dacht natuurlijk om te bellen. En sprak dus luid en duidelijk: 'Mevrouw met die blauwe rok, wilt u uw cellular wegleggen? U bent toch speciaal voor de Heilige Mis gekomen?' Gelukkig ging Lucy niet in discussie. Ongeveer een jaar geleden was zij namelijk voor het laatst in diezelfde kerk en toen ging haar cellular zeker driemaal af. Waarschijnlijk herinnerde de pastoor zich dit nog...

In de auto had Luchiano tegen Lucy gezegd dat hij nog iets tegen God wilde zeggen. Aan het eind vroeg Lucy hem dus, of hij dat nog gedaan had. 'Neen', zei Luchiano, 'ik heb God niet gezien.'

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 26, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Andruw Jones.

The next post in this blog is Indianapolis.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33