« Lucy naar de kerk | Main | Super Soaker »

Indianapolis

Zojuist is de Indy-500 afgelopen. Castroneves won op een bijzondere wijze. Twee ronden voor het einde was er een crash, waardoor de pace-car, een Chevrolet Corvette, de baan op kwam. Tergend langzaam, relatief gesproken dan, reden de racers gedurende deze laatste twee ronden achter de pace-car aan. Arie Luyendijk, tweevoudig Indy-winnaar, lag op de vijftiende plaats.

En zo moesten de nummers twee en drie zich verbijten, zonder kans een laatste aanval in te zetten. Ik vond dat wel grappig, maar toch niet zo'n goede regel...

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 26, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Lucy naar de kerk.

The next post in this blog is Super Soaker.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33