« De tandarts, part III | Main | Tweemaal ontsnapt »

Lijst nul

Gisteren heb ik op BVN (het Beste Van Nederland) voor het eerst het programma Lijst 0 gezien. Ik moet zeggen, dat is een erg leuk programma.
'Zeker omdat je Katja Schuurman er zo leuk uit vindt zien', zei collega Karin vanmorgen.
'Ja, A omdat ze er leuk uitziet, ja. En B (...), daar kan ik zo niet opkomen', antwoordde ik, maar dat was een geintje. Want ik vind juist dat Katja het uitstekend doet als interviewster.

Een van de items van het programma was dat men op bezoek ging bij geestelijk gehandicapten. Of die ook gingen stemmen en een mening hadden over de politiek. Nou, reken maar. Een geestelijk gehandicapte vrouw van een jaar of 25 met rood piekhaar en een rode trui aan gaf te kennen dat zij zeker ging stemmen. Want anders ging haar stem verloren. En als je stemt dan hoor je erbij. Katja vroeg haar op welke partij zij dan ging stemmen.

'Op Groen Links', antwoordde de geestelijk gehandicapte.
Katja: 'En waarom stem je op groen links?'
Meisje: 'Nou, ik heb sinds kort een konijn.'
(korte stilte)
Meisje: 'En die knaagt weleens op papier.'
(korte stilte)
Katja: 'Ja, maar wat heeft dat met Groen Links te maken?'
Meisje: 'Nou, het milieu enzo.'

Toch zijn er geheid zogenaamd niet geestelijk gehandicapte kiezers die minder nadenken over hun keuze.

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 25, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was De tandarts, part III.

The next post in this blog is Tweemaal ontsnapt.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33