« 1 April 2002 | Main | Golfjes terug naar Uralco »

De bril van een ander

Je woont in Israel. Je dochter van 8 heeft een feestje in een of ander restaurant. Je wordt opgeschrikt door een radiobericht, dat de zoveelste zelfmoordaanslag meldt. Ergens in een restaurant... Of je woont in Palestina. De Israelische tanks stomen vol machtsvertoon je dorp binnen. Agressieve soldaten dringen je huis in, om bij het volgende huis te komen schieten ze eenvoudig een gat in je muur. Je 16-jarige zoon wordt meegenomen...

De wederzijdse haat groeit. Een oplossing is ver weg. Er zijn twee theorieen, de eerste is bemiddelen en de zaak tot rust proberen te brengen. De andere is het conflict uit laten woeden. Bemiddelen lijkt op dit moment weinig zin te hebben. Als er al resultaten behaald worden werkt dat in mijn ogen slechts voor de korte termijn. Het zit te diep, bovendien lijkt met name Israel gebaat bij een eventuele vrede. Uitwoeden van het conflict is ook geen echte optie, daarvoor is de strijd te ongelijk en wordt de haat bij iedere actie alleen maar groter.

De oplossing ligt uiteindelijk in wederzijds begrip, het je in de positie van de ander verplaatsen. Het moge duidelijk zijn dat Israel en Palestina daar nog (licht)jaren van verwijderd zijn. Hier ligt dan toch een rol bij de zogenaamde buitenstaanders. Neem bijvoorbeeld de USA, ik kijk de laatste tijd regelmatig naar CNN en zie tot mijn verbazing dat hier een sfeer gecreeerd wordt waarin de Palestijnen de terroristen zijn en de Israeli's dus de goeden. Ja, dat verbaast mij. Niet zozeer dat men dat vindt, maar wel dat men dat zo naar buiten brengt. Als Palestijn zou ik op deze manier geen enkel vertrouwen in het Westen hebben.

Een les die ik lang geleden geleerd heb is dat wij (mensen) het snel moeten afleren om te denken in goed en kwaad. Tenminste als het over volkeren gaat. In mijn ogen is het statistisch onmogelijk dat een heel volk goed of een heel volk slecht is. Dat lijkt mij buitengewoon sterk. Amerikanen zijn getraind in goed en kwaad denken, de Western is daar zo'n beetje het prototype van. Eigenlijk wel een leuk voorbeeld, zo'n Western. Want tegenwoordig vinden toch veel mensen dat als er dan toch gekozen moet worden, de Indianen eerder de goeden waren dan de cowboys.

Kijk eens wat vaker door de bril van de ander!

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 1, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was 1 April 2002.

The next post in this blog is Golfjes terug naar Uralco.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33