« Geluk en Gorilla | Main | De bril van een ander »

1 April 2002

Zojuist Luchiano (4 jaar) het concept van 1 april gedemonstreerd. Het jong vindt het prachtig. 'Luchiano, aankleden, je moet toch naar school vandaag!' Nadat hij het door had probeerde hij het ook: 'Papa, aankleden je moet werken!'
Gelukkig trapte hij er een minuut later alweer in, 'Luchiano er zit een vieze mug bij je oor!' Maar hij wordt al slimmer, in ieder geval vraagt hij nu aan Lucy wat hij het beste kan zeggen. Zal het vanmiddag nog eens proberen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 1, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Geluk en Gorilla.

The next post in this blog is De bril van een ander.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33