« De lichten aan | Main | Curacaose blogosphere »

Met de Spider naar Carré (10)

Situatie: Luchiano (9) en CasaSpider zitten achter hun respectievelijke computer aan de eettafel. Na Langs de Lijn luisteren we via internet naar het programma Kruispunt. Daarin komt God ter sprake.

Luchiano: "Papa, geloof jij in God?"
CasaSpider: "Hmm..."

Moeilijke vraag, toch maar eerlijk beantwoorden.

CasaSpider: "Neen, eerlijk gezegd niet."
Luchiano: "Ik weet het nog niet."
CasaSpider: "Waarom niet?"
Luchiano: "Als ik geloof en hij bestaat niet geloof ik voor niets."

Doek.

Comments

De uitvinding van god is de meest geniale uitvinding die de mens ooit gedaan heeft. Er is niets dat zoveel invloed heeft gehad op de menselijke samenleving.
Naar mijn mening is een religie ontworpen om te komen tot een rechtvaardige, vreedzame en welvarende samenleving. Daartoe zijn geboden en verboden nodig, maar hoe dwing je die af? Het antwoord is god, hij ziet alles, hij weet alles en hij straft en beloond, na de dood. Geniaal! Sommige gelovigen denken helaas dat god geholpen moet worden bij het straffen. Ben je dan wel een echte gelovige als je denkt dat god dat nodig heeft?
Helaas zijn niet alle religies even succesvol gebleken in hun missie. Ik vind het dan ook niet vanzelfsprekend dat je voor elke religie evenveel respect zou moeten hebben, maar dat gebod komt dan natuurlijk ook van mensen die zelf in god geloven en dan kun je niet zeggen dat iemand die een ander heilig boek leest fout zit, hoewel sommigen (de ware gelovigen) daar geen moeite mee hebben, maar dat is dus niet politiek correct.
Luchiano is overigens behoorlijk voorlijk in zijn twijfels, bij mij duurde dat veel langer. Gelooft hij nog wel in Sinterklaas of is dat alleen maar opportunisme?

vdb.

Er wordt mij door gelovigen wel eens gezegd "I'd better be safe than sorry", m.a.w. als er nou wel een God is, dan zit ik na m'n dood beter dan als ik niet zou geloven. Nou vind ik angst een heel slechte "reden" om ergens in te geloven. Net als mogelijkheid. Da's ook geen reden.

Luchiano's opmerking was aan de ene kant geniaal (ik denk er vaak net zo over), maar aan de andere kant is het ook gebaseerd op een soort angst. De angst dat je iets je hele leven voor niets doet.

Hij raakt overigens wel een belangrijk punt van het hele verhaal: waarom zou je moeten geloven in iets dat zich nooit openbaart? Wat heeft het voor zin in iets te geloven omdat mensen claimen dat het bestaat?

Luch is een filosoof. Op die leeftijd zulke opmerkingen maken vind ik inderdaad getuigen van genialiteit. Die jongen is zijn leeftijd ver vooruit en dat is geen grapje. En ik ben niet van plan om het geloof ter discussie te stellen, maar jou wel een paar vragen te stellen. Als het hier tot een echte discussie komt doe ik wel mee, dan komen mijn opvattingen wel naar voren, maar ik ga niet de aanzet geven. Hier mijn vragen aan jou.

1 Zit Luch op een christelijke school? Volgens mij wel, maar zeker weet ik het niet.
2 Krijgt hij wel of geen godsdienstles? Op een openbare school wordt volgens mij wel godsdienst gegeven, in Nederland zeer zeker.
3 Als hij echt op een chistelijke school zit en daaraan gerelateerd onderwijs geniet, hoe kan jij dat dan verenigen met het feit dat jij NIET in God gelooft?
4 Is Lucy wel gelovig en zo ja, gaat zij dit deel van de opvoeding dan voor haar rekening nemen?

Wim Schippers had het kunnen zeggen, en heeft dat ook wel eens gedaan!

@MJvandenBroek: Geloof heeft vele functies. Een ervan is het 'verklaren' van onverklaarbare dingen als bijvoorbeeld een zonsverduistering. Het geloof is ook gebruikt om mensen waarden en normen bij te brengen, al ligt misbruik op de loer: tevreden houden van de 'dommen'. Ik gun iedereen zijn geloof en ondernee geen enkele poging iemand er vanaf te brengen. Maar ik leef volgens de wetten van de filosofie en daarin is geloof (in religieuze zin) per definitie strijdig met zichzelf. Luchiano zit op een christelijke school en ik heb nooit een poging gedaan hem niet te laten geloven. Hij heeft al langer twijfels en verrast mij daarmee. In Sinterklaas gelooft hij alleen maar omwille van het feit dat hij dan meer kado's krijgt. Hij weet dat ik die koop...
@W8in: In de bijbel staan veel verhalen van spijtoptanten. Daar hou ik mij aan vast. Als op de dag des oordeels God toch bestaat zeg ik 'sorry'. Aangezien als hij bestaat het een God van liefde is vergeeft hij mij 100% zeker. Ik loop dus geen enkel risico! Of God zich al dan niet openbaart is een moeilijk thema. Net zoiets als het ontzenuwen van UFO's...
@Cyberjunk: Luchiano heeft zeker een filosofische inslag. Het antwoord op jouw vragen:
1. Ja, de Marnix-school is een protestants-christelijke school. Met godsdienstles.
2. Ja, Luchiano krijgt godsdientles. Daar ben ik een voorstander van, de verhalen van de bijbel zijn belangrijk en lezenswaardig.
3. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik wil het beste onderwijs voor mijn kinderen. Zelf ben ik (officieel) katholiek, maar als het nodig is sluit ik mij zo aan bij een andere (Moslim, protestants, whatever) aan voor beter onderwijs voor mijn kinderen. Ik zal er zelf niet meer door geloven.
4. Lucy en ik staan feitelijk op een lijn, maar zij is iets katholieker dan ik. Qua opvoeding dragen we wat betreft het geloof een gelijk deel bij, want zoals eerder vermeld vind ik de verhalen uit de bijbel heel goed voor de opvoeding.
@Renesmurf: Dit belooft nog een grote carriere voor Luchiano... :-)

@Casa: In mijn eigen woorden citeer ik even wat jij zegt; "Ik ben officieel katholiek, maar als het om het beste onderwijs voor mijn kinderen gaat, sluit ik me overal bij aan, of dat protestants is, of Moslim, of hoe dan ook." Als ik even onderscheid maak tussen onderwijs, (dus Nederlandse Taal, rekenen, e.d.) en identiteit van de school, komen er dus verschillende dingen naar voren. Ik kan mij niet voorstellen dat jij alles maar goed zou vinden als jouw kinderen goed onderwijs zouden krijgen in lezen, taal, rekenen of wat dan ook. Als je zou weten dat het beste onderwijs zou worden gegeven op een zwaar protestantse school waar Diana per definite gekleed moest gaan in een rokje, waar TV en radio als duivels worden bestempeld en waar verwacht wordt dat jullie elke zondag tweemaal in de kerk zitten waar hel en verdoemenis wordt gepredikt, dan neem ik niet aan dat je daarin mee kon gaan. Ik overdrijf nu wel een beetje in mijn uitspraken, maar ik neem aan dat je wel snapt dat ik wil aangeven dat, hoe goed onderwijs op zich ook mag zijn, dat het wel degelijk ook van belang is wat voor normen en waarden je kinderen meekrijgen van de docenten in relatie tot het geloof. Ik zeg niet dat goed onderwijs niet bijzonder belangrijk is, integendeel. Maar als de identiteit van de school volledig tegenstrijdig is aan wat jullie willen overbrengen op jullie kinderen op het gebied van geloof, dan vraag ik me af wat bij jullie dan op de eerste plaats zou komen.

@Casa: Dat Luchiano al langer twijfels heeft dat verbaast mij niets. Jij en Lucy zijn katholiek maar je doet er niets mee en hem stuur je naar een Protestant Christelijke school waar hij met zaken wordt geconfronteerd die hij niet (her)kende. Dat moet heel verwarrend zijn op een leeftijd dat kinderen langzamerhand zelfstandig beginnen te denken.

Ik ben het met je eens dat religie een beschavende invloed heeft, voor veel mensen is (was?) het de enige vorm van cultuur waar zij mee in aanraking komen. Dat veel mensen niet meer naar de kerk gaan is daarom geen vooruitgang. Vroeger had je proletariërs, nu heb je proleten.

Het kan zijn dat godsdienst diende om het onverklaarbare te verklaren, het creëerde zeker een vruchtbare voedingsbodem, maar een handige "profeet" kan het natuurlijk ook gebruiken om het bestaan van god aannemelijker te maken en zo het gewenste doel te bereiken, namelijk dat iedereen doet wat hij (zelden een zij) wil.

Over godsdienst raak je niet uitgesproeken, maar als ik zie en hoor wat christelijke en islamitische kwezels onnozele kinderen wijsmaken en laten zingen en zeggen dan krijg ik kromme tenen.

vdb.

@Cyberjunk: Wellicht ben ik vergeten iets uit te leggen. Het gaat in mijn betoog duidelijk om de CURACAOSE situatie. Hier hebben we drie goede basisscholen, twee protestantse en een katholieke. Het is ongelofelijk moeilijk om je kind op een van deze scholen te krijgen, de wachtlijsten zijn erg lang. Een van de selectiecriteria is het geloof: een protestants iemand heeft voorrang bij de protestantse scholen. Het geloof heeft slechts minimale invloed (zeker niet extreem) op de lessen en daarom maakt het mij niet uit. Goed onderwijs kan voor mij zelfs een reden zijn terug te keren naar Nederland...
@MJvdBroek: Als wij thuis zouden stimuleren dat God bestaat dan had Luchiano daar zeker wel in geloofd, daar heb je gelijk in. Nu kijkt hij er veel objectiever tegenaan. Wat je zegt klopt, religie heeft (in aanleg) een beschavende invloed. Wat ik mij vanuit mijn jeugd herinner is dat er een soort verbondenheid bestaat tussen de mensen, zeker in een volle kerk. Al jaren geleden is de tendens naar individualisering ingezet, het is zeer de vraag of dat een verbetering is. De volle kerk van vroeger (Sint Jan, Valkenswaard) is alweer jaren geleden gesloopt.
Met godsdienst op zich is niets mis, het zijn de mensen die er soms verkeerde doelen mee nastreven. Tevens zorgt religie voor groepsvorming en waar dat toe kan leiden ziet men bijvoorbeeld bij de katholieken en protestanten in Noord-Ierland...

Veel oorlogen in heden en verleden zijn inderdaad het gevolg van religie, daar heb je helemaal gelijk in. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn (geweest).

We zijn vandaag wel erg eensgezind, want ook ik vind dat de verhalen in de bijbel een zekere opvoedkundige waarde hebben :-)

P.S. ik las net dat jullie straks weer kunnen genieten van het radiopraatje van Yves Cooper?

Ik geloof in wetenschap. Immers weten, is dat niet een geloof wat je sterk maakt?

Geloof is een keuze ... en ook ergens niet in geloven.

Iemand respecteren om hoe hij is en niet om wat hij is, iedereen in z´n waarde laten en goede zijn voor dieren, dat vind ik belangrijke dingen in het leven. Daarvoor hoef ik niet op zondag in een kerk te zitten..

Casa, er zijn situaties waarin je geen tijd hebt om 'sorry' te zeggen, zoals in het geval van een explosie die je op slag doodt. Ik zou maar eens gaan geloven, als ik jou was ;-)

@Jan: Ach, op zijn tijd moet men het toch gewoon eens kunnen zijn... :-)
Ja, sinds maandag is Yves Cooper weer terug. De zaak is uitgepraat!
@Brillie: Geloven in liefde, bijvoorbeeld voor je vrouw, is wetenschappelijk moeilijk te beredeneren...
@Don Amaro: Zo is het, zolang je maar beseft dat iedere keuze consequenties heeft. Niet geloven in boetes voor snelheidsovertredingen kan bijvoorbeeld duur uitpakken... :-)
@Willisha: Jij hebt er de kerk niet voor nodig. Toch ken ik (indirect) heel wat mensen die op zondag beter in de kerk zouden zitten dan bijvoorbeeld in een voetbalstadion. De goeden niet te na gesproken...
@w8in: Ik ga er vanuit altijd nog een laatste kans op bekering te krijgen. Al praat het wellicht wat moeilijk na een explosie... :-)

ik geloof niet in een god die mensen die hun hele leven goed gedaan hebben naar de hel zou sturen omdat ze niet vooraan in de kerk zitten..... dat is zoiets belachelijks.... en ja, je kunt het ook omdraaien......wat volgens mij ook nog erg vaak gebeurt.....(vooraan in de kerk zitten maar ondertussen...)

@ Casa: Liefde is een dierlijk gevoel.