« Dingen die ik niet begrijp (9) | Main | Leuke dokter (2) »

Wel of niet meebeslissen?

Op 8 april 2005 wordt op Curacao een referendum gehouden over de gewenste staatkundige verhouding van het eiland binnen het Koninkrijk. We hebben de volgende opties:

  • Behoud van de huidige situatie: onderdeel van het Land der Nederlandse Antillen
  • Onafhankelijkheid
  • Status Aparte, vegelijkbaar met Aruba
  • Provincie van Nederland

Wie mag hierover beslissen? Dat zijn de mensen die nu op Curacao wonen. Het merendeel is Curacaoenaar, maar er is ook een grote groep Nederlanders, Colombianen en Dominicanen die inmiddels stemgerechtigd zijn. Ik ben er ook zo eentje.

Een groep die vaak wordt vergeten zijn de Antillianen (Curacaoenaars) die in Nederland wonen. Volgens het rapport Allochtonen in Nederland 2004 van het CBS wonen er 131.000 Antillianen en Arubanen in Nederland. Dat zijn er net zoveel als op heel Curacao wonen. Met een natte vinger denk ik dat er van die 131.000 mensen ongeveer 100.000 van Curacao afkomstig zijn.

In Nederland wonende Curacaoenaars hebben geen stemrecht op Curacao en de Antillen. Ook bij het aankomende referendum vallen zij buiten de boot. Dit is een aantal mensen hier op Curacao en daar in Nederland in het verkeerde keelgat geschoten.

Daar vindt men dat men als Curacaoenaar wel degelijk over de toekomst van het eiland moet kunnen meebeslissen, ook al woont men er (tijdelijk?) niet. Voor dit standpunt valt iets te zeggen. Immers, als in het buitenland woonachtige Nederlander mag ik wel mijn stem uitbrengen bij de verkiezingen in Nederland. Hiervoor hoef ik alleen een formuliertje in te vullen. Ik heb dat nooit gedaan, maar het kan wel.

Het verschil zit hem in het aantal. Het aantal Nederlanders in het buitenland is procentueel dermate klein dat de invloed van deze groep zeer beperkt is. Dat geldt niet voor Curacaoenaars, in Nederland wonen er bijna net zoveel als op het eiland zelf. Het is een vreemd idee dat mensen op 8.000 kilometer afstand voor een groot gedeelte kunnen bepalen wat we hier doen.

Hier wordt als argument aangevoerd dat de vele (legaal) op Curacao wonende buitenlanders wel hun stem mogen uitbrengen over de toekomst van het eiland. Het betreft Colombianen, Venezolanen, Dominicanen en Nederlanders.

Een Colombiaan heeft een heel ander gevoel over onafhankelijkheid van Nederland dan een Curacaoenaar. Deze buitenlanders zijn meer geneigd naar de korte termijn en persoonlijk voordeel te kijken dan naar wat op langere termijn de wil van het Curacaose volk is. Dit geldt overigens eveneer voor op Curacao wonende Nederlanders!

Een moeilijke zaak. Mijn persoonlijke verwachting van de uitslag van het referendum is dat men in meederheid voor een Status Aparte gaat kiezen. Het is interessant om parallel een enquete te houden onder de Curacaoenaars in Nederland. Ik heb namelijk geen idee wat daarvan de uitslag zou zijn.

Comments

Een Status Aparte of onafhankelijk is een exit voor mij terug naar NL..

Wat zouden de mensen/ondernemingen met "zeer grote geldelijke belangen" willen???
Zou bijvoorbveeld de MCB in een onafhankelijk Curacao meer of minder winst schrijven...
Wat zijn de gevolgen voor bijv. grondprijzen, huizenprijzen met een onafhankelijk Curacao?

Tijdelijk in Nederland wonende Curacaoenaars moeten zeer zeker hun stem kunnen uitbrengen volgens mij. Deze mensen gaan op termijn terjg naar Curacao en als zij niet hebben kunnen meebeslissen, dan kunnen ze daaraan het gevoel overhouden dat er over hun hoofd heen is beslist. Daarnaast is het zo dat mensen die tijdelijk in Nederland wonen, daar meestal wel een gegronde reden voor hebben. Ik heb geen duidelijk idee of Curacaoenaren die blijvend in Nederland wonen zouden mogen meebeslissen, tenminste niet pver hoe ik het zou vinden als die meebeslissen. Wel denk ik dat het beter zou zijn om 1 ijn te trekken, allemaal of niemand. Wat de uitkomst zou zijn van dat referendum kan ik slecht inschatten, dus daar doe ik liever geen uitspraak over.

Of ze zou wel of niet mogen meebeslissen in Nederland, het blijft toch slechts een referendum, waarvan de uitslag er eigenlijk niet toe doet. Er is kennelijk toch al besloten dat er een "status aparte" komt voor Curašao (het Jesurun rapport). In mijn ogen erg vreemd deze volgorde van zaken.

Maar goed, ook ik ben van mening dat de Curacaonaars wonende in NL, ook zouden moeten mee kunnen stemmen. Net zoals ik kan meestemmen met de verkiezingen in Nederland, terwijl ik op Curašao woon.

@Cerito: Dat is een goeie. Het doorrekenen van de gevolgen schijnt nog niet zo eenvoudig te zijn. Kijk maar naar de LGO-regeling. Qua Status Aparte hebben we Aruba als vergelijking. Maar ik ben geen econoom...
@Cyberjunk: Wat is tijdelijk... en hoe bepaal je of iemand tijdelijk in Nederland woont? Een vraag: ben jij een Curacaoenaar?
@Marc: De presentatie van het rapport Jesurun was voor mij een volslagen verrassing. Toch denk ik dat bij een redelijk unanieme uitslag men niet om het referendum heen kan. Wat zou jij vinden als er 20 miljoen Nederlanders in Australie, Canada etc. woonden die bepalen wie er in de Nederlandse regering komt?

Moeilijk dilemma met veel vraagtekens. Zouden de Curacoenaars in Nederland nog terug willen mettertijd? Kan het ze wat schelen wat er op Curacao gebeurt? En is het niet in je land wonen en toch stemrecht hebben wel terecht? Je bent tenslotte toch voor een deel het zicht kwijt. Ik merk dat nu ook al aan mezelf, bv na de moord op Theo had ik het idee dat heel Nederland zowat op zijn kop stond, maar dan hoor je van anderen weer dat het allemal wel los liep. Moeilijk zoiets, das in ieder geval duidelijk. Is er in Nederland geen contactpunt waar je zo'n enquete zou kunnen opzetten?

Casaspider, om jouw vraag te beantwoorden, nee ik ben geen Curacaoenaar, maar een Nederlandse.

vind u het erg dat ik vandaag dit moeilijke probleem even aan me voorbij laat gaan.... vrees dat ik al blij ben met een logje over voeten.... *draait met de ogen* :-)

@Henk(ES): Het kan ze zeker wel schelen, daar ben ik van overtuigd. Het in Nederland blijven heeft vooral te maken met een betere toekomst en dan met name voor de kinderen. Het Antillenhuis is in mijn ogen de gewezen instantie om een equete op te zetten.
@Cyberjunk: Dan heb ik twee 'fouten' in een klap gemaakt! Vanwaar je interesse voor Curacao, als ik nog vragen mag?
@Paola: Geen probleem, ik hoop dat jullie nog geen 'geur-internet' hebben daar in de Achterhoek. Dat zou de rollende ogen ook verklaren... :-)

Dat is hier ook vaak een dilemma: moet je je als emigrant nog "bemoeien" met je land van herkomst of is dat juist "betrokken zijn". I+R doen nu eens zus, dan weer zo.

het is altijd interesant om de mening van mensen te peilen. En dan vooral als ze vragen naar het waarom. Eigenlijk moeten ze de mening van alle inwoners van het koningkrijk eens moeten vragen naar hun mening.

Ik stem voor province.

@Irene: Zo doe ik het eigenlijk ook. Al heeft Nederland meer raakvlakken met de Antillen dan met Luxemburg. (Die hebben dat ook niet nodig)
@Renesmurf: Een soort volkstelling, dat is geen gek idee!
@Brillie: Ja, jij ziet de wereld als een soort Groot Gelderland... ;-)

Ik denk toch dat het beter is dat alle curacaoenaars mogen gaan stemmen. Het is en blijft hun eiland. Hoe dan ook, het positieve nieuws is dat er in ieder geval weer iets te kiezen valt!

Casaspider, ik verbaas me een beetje over je vraag, al geef ik je natuurlijk antwoord want je mag het best weten. Het lijkt me niet dat men alleen ge´nteresseerd hoeft te zijn in Curašao als men daar woont of daar geboren is. Er kunnen zoveel redenen zijn voor interesse in Curašao, om maar wat te noemen, men kan daar vakanties hebben doorgebracht en Curašaoenaren hebben ontmoet, men kan daar familie hebben wonen, men kan in een woongroep met een Antilliaan te maken krijgen en dan bepaalde dingen vernemen. In mijn geval geldt het laatste. En wat was jouw tweede "fout?" Je veronderstelde eerst dat ik een Curašaoenaar was, maar wat deed je verder fout? Dat moet je eens nader verklaren. Ik heb je niet op fouten betrapt, of het zou moeten zijn dat je gedacht hebt dat ik een man ben en je zou hebben ontdekt dat ik een vrouw ben doordat ik aangegeven heb dat ik Nederlandse ben. Dat is het enige dat ik zo snel kan bedenken, maar laat me even weten of dat klopt.

Persoonlijk denk ik dat curacaoenaars in Nederland Curacao anders beleven dan de Curacaoenaars op Curacao en zullen ze er wat van merken als ze niet terug komen naar Curašao. Ik denk wel zeker dat als ze kunnen stemmen dat de uiteindelijke resultaat heel anders zal zijn!

@Jan Reijers: Er valt iets voor jouw standpunt te zeggen. Toch ben ik bang dat het evenwicht te zeer wordt verstoord met al die mensen die al jaren weg zijn van het eiland.
@Cyberjunk: Verbazing is goed! Mijn ervaring is dat mensen die geen enkele band met Curacao hebben zich er veel minder snel voor interesseren. Dat is natuurlijk ook logisch. Vrienden en familie van mij die hier op vakantie zijn gekomen denken vaak al een stuk genuanceerder. Een Antilliaan in een woongroep is denk ik zeker een goede stimulans om meer van ons eiland te willen weten. Mijn tweede fout was inderdaad dat ik aanvankelijk dacht dat je een man was... :-) Maar vraag me niet waarom!
@Wendy: Dat is wat ik ook denk. Daarom heb ik wel begrip voor de maatregel.