« OH NEE!!!!!!!!!!!! | Main | jaap terug. »

mijn werkstuk over WO II

ik heb jullie verteld dat ik een werkstuk hield over de tweede werleldoorlog. en dat is morgen dus vrijdag dus dat word wel een beetje spannend voor mij.want nu moet ik wel heel goed leren en dat wordt wel moeilijk voor mij.
want het is wel de eerste keer dat ik een werkstuk want meestal doe een spreekbeurt of boekbespreking maar nu .... de werkstuk!!!!! ongeloofelijk.
maar ik moet het wel doen ik geef jullie een link voor mijn werkstuk en je kan kiezen HTML of WORD.

Comments (1)

oma Truus:

O,o,o,o,o! Allemachtig wat prachtig! Je krijgt van mij een 8.
Je hebt het heel duidelijk uitgelegd. En je nederlandse taal gaat een stuk beter zeg! Een pluim van je oma.
Dag, dag Luchiano.

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 21, 2008 12:54 PM.

The previous post in this blog was OH NEE!!!!!!!!!!!!.

The next post in this blog is jaap terug..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33