« voor school. | Main | lekker spelen. »

bergijpend lezen toets sito toets overlopertje pauze.

vandaag in de morgen speelden we het over lopertje en er waren veel kinderen getikt en ze maakten een soort chinese muur zodat we niet konden overlopen maar ik kreeg een idee ik ging iedereen naar mij toe lokken zodat de anderen mij mogen tikken en zo ging iedereen over en ik sta daar nog en met een wonder kon ik nog over lopen dat was echt een wonder voor mij want ik ren niet zo hard, veel kinderen renden harde dan mij.


de begrijpend lezen toets ging met de eerste deel niet goe ik had elf fouten en veertien goed maar de tweede ging hardstikke goed ik had maar drie fout en dat vond ik ongeloofelijk en uiteindelijk wou de juf mij een c geven maar gaf zij mij toch een B want ik had het net goed kunnen doen.

sito dat ging echt ongeloofelijk leuk want ik heb een A en voor de tweede ook een A dat is echta leuk goeie punten krijgen echt wel dat weet je zeker wel.


dag dag allemaal.

Comments (1)

Mooi verhaal luchiano! Ga zo door!!!!!!!! het is goet dat je een a kreeg!

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 17, 2008 1:29 PM.

The previous post in this blog was voor school..

The next post in this blog is lekker spelen..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33