« diana naar school. | Main | zwaartekracht. »

mesjes pakken jongens gaat weer door

het begon allemaal op een dag dat 5c en 5b dachten dat als we samen meisjes pakken jongens speelden dat het dan veel leuker zou zijn en dat was ook zo.we renden als het dolle heen en ik werd vele keren gevangen en dat was niet zo leuk we speelden het nu wanneer school begint en in de pauze.in de pauze kan niemand mij vangen want dan ren ik het hardst dat ik kan nooit ben ik in de pauze gevangen en ik snap niet waarom veel meisjes zijn heel snel daarom dacht waarom kunnen ze me nu niet vangen toen begon ik wat calmer te rennen maar dit was een heel leuk dagje.

daarom moet ik ook nu zeggen dag dag allemaal.


dag dag allemaal.

Comments (1)

opa:

wij hadden vroeger niet van die leuke spelletjes op school: meisjes pakken jongens. We hadden een meisjesschool en een voor jongens. Wij speelden voetbal met de jongens. Op straat speelden we wel met de meisjes. dag dag Opa.

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 8, 2007 11:18 AM.

The previous post in this blog was diana naar school..

The next post in this blog is zwaartekracht..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33