« school. | Main | mesjes pakken jongens gaat weer door »

diana naar school.

diana is vandaag na school op school geweest net zaten we daar onze t-shirts te tekenen.
en ik ging naar buiten kijken en zag diana daar staan ik vond dat grappig diana liep naar mij toe en wou binnen de klas gaan maar dat mocht niet na shool wouden alle meisjes diana vashouden en met haar mee lopen en diana vond dat heel leuk.daarna ging ik naar de derde klas juffrouw margriet maar die woonde nu weer in nederland en ik kon dus haar niet zien en zei kon diana niet zien.
bij meester peter was de klas daar vol met herrie en toen moest diana een beetje huilen maar al dit was een leuke ontmoeting maar daarom moet je ook ooit dag dag allemaal zeggen dus.

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 7, 2007 6:03 PM.

The previous post in this blog was school..

The next post in this blog is mesjes pakken jongens gaat weer door.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33