« heelveel feestjes. | Main | gips erbij/stijve nek,heel zwak zijn. »

marco's fishfarm

gisteren gingen we naar een plaats die heet marco's fishfarm.
dat is een heel groot groot veld,waar ze zwembadden hebben neergelegd om vissen daar te zetten,met een rivier ernaast waar ook vissen liggen,ze hebben er ook een hut (of zoiets) daar gelegd met kleine aquarium's waar heel veel mooie vissen zijn,

even later na de tour van het heel veld gingen we naar een plaats op het veld dat heet knikkerland,daar alleen mochten we knikkeren nergens anders,na het knikkeren het het voetbal en ook vang bal en trefbal.

wanneer we klaar waren gingen we vissen,wij konden niet echt veel vangen want het was heel moeilijk maar meester is echt de exper,hij zei gewoon ik ga een vis vangen en dat deed hij ook in een keer ik wil wel dat hij een meester van vissen was.

en zo wie de meeste vissen vangde mocht met een pasje vrij gaan vissen bij marco's fish farm dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 19, 2007 6:59 PM.

The previous post in this blog was heelveel feestjes..

The next post in this blog is gips erbij/stijve nek,heel zwak zijn..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33