« een probleem. | Main | marco's fishfarm »

heelveel feestjes.

in deze drie dagen waren er heel veel feestjes geweest.
vrijdag kwam gerard en migael naar mijn huis,daar hebben we heel veel gecomputert.

maar ook veel gegameboyd en buiten gespeelt en we begonnen buiten te hangen,wie het langste hangde heeft gewonnen gerard kwam in derde plaats ik op tweede plaats en migael in eerste plaats.

de volgende dag ging ik naar Matthew zijn feestje.

en daar hadden we veel leuke spelletjes gedaan,
bijvoorbeeld een van hun was dat er veel landmijnen waaren en we hadden een blinde doek om ons ogen en dan was er iemand die ons zei waar we moeten gaan,dat was helemaal niet makkelijk,daarna stonden we allemaal op een muur en dan moesen we op onze geboorte dag en maand tellen wie in de begin van de muur moet staan en wie bij het einde moet staand.
de volgende spel was dat we elkaar handen moesten pakken en dan moesten we uit een de knoop kunnen krijgen,dat was echt niet zo makkelijk.als laatste gingen we een quiz doen,

en als laatste gingen we zwemmen in een zwembad,de feestje was klaar en de ouders kwamen hun kindeeren op halen.

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 17, 2007 11:37 AM.

The previous post in this blog was een probleem..

The next post in this blog is marco's fishfarm.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33