« naar de bibliotheek | Main | dianas stoel »

naar het strand

vandaag gingen we naar het strand.papa houde Diana vast terwijl Diana rond spetterde dat betekent dat diana het leuk vind om in het water te spelen omdat dat ze lacht altijd maar de eerste keer ging diana huilen het eerste keer dat ze in het water mag het is zo kort want er komt een verhaal bij

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 1, 2006 8:59 PM.

The previous post in this blog was naar de bibliotheek.

The next post in this blog is dianas stoel.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33