« vriend | Main | naar het strand »

naar de bibliotheek

vandaag ging ik naar de bibliotheek waneer we in de bibliotheek waren ging mijn vader de boeken terug geven en ik ging naar boven om een boek te kiezen ik heb drie boeken genomen en de boeken heten:de carnavalskrakers,,Een koets vol spoken,,en noortje wiebeloortje.
dat zijn alle boeken die ik heb genomen de volgen de keer zal ik iets anders over de bibliotheek schrijven en tot dan zeg ik maar dag tot de volgende keer allemaal.

Comments (2)

Cyberjunk:

Wat knap van je om bibliotheek helemaal goed te schrijven, dat is best een moeilijk woord om te schrijven.

@cyberjunk: ja dat is wel echt moeilijk ik moest het zelfs op het internet zoeken omdat het zo moeilijk was wel dag dag!!:^)

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 30, 2006 3:19 PM.

The previous post in this blog was vriend.

The next post in this blog is naar het strand.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33