« de meisjes | Main | naar de bibliotheek »

vriend

nathan is naar me huis gegaan en nu gaat hij iets zelf zeggen:^)ik vind naar luchiano's huis gaan leuk en we doen Huiswerk we spelen en dan gaan we spelen.en nu ben ik er weer (luchiano) weer aan het schrijven net als nathan zij gaan we Huiswerk doen redactie doen en we kijken tv en we spelen een casette van pokemon en dat is alles dat ik voor vandaag heb.

Comments (3)

Ik vind het erg goed dat het enige woord met een hoofdletter in jullie stukje Huiswerk is. Ga zo door!

Cyberjunk:

Dat is een heleboel dat jullie gaan doen en dat jullie redactie gaan doen vind ik helemaal geweldig. En ik vind het heel knap van jou dat je iedere dag schrijft. Ik vind het heel leuk om jouw stukjes te lezen.

@CasaSpider: ja echt papa:^)
@cyberjunk: oh dankje wel echtwaar

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 29, 2006 3:12 PM.

The previous post in this blog was de meisjes.

The next post in this blog is naar de bibliotheek.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33