« naar het strand | Main | over nivo »

dianas stoel

diana heeft voor het eerst op een echt baby stoeltje kunnen zitten eerst vond ze het raar maar daarna vond diana het wel leuk maar dat is gewoon normaal toch eerst vinden baby's het niet leuk maar daarna vinden baby's het wel leuk net als diana

Comments (3)

Cyberjunk:

Én over een poosje vindt Diana de stoel niet zo leuk meer, als ze eenmaal kan lopen wil ze niet meer in de stoel zitten. Dat zal je nog wel merken.

ja dat is het he luchiano...je moet altijd even wennen aan nieuwe dingen...

@cyberjunk: ja ik denk dat je gelijk hebt
@paola: dat kan je wel nog een keer zeggen

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 1, 2006 9:05 PM.

The previous post in this blog was naar het strand.

The next post in this blog is over nivo.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33