« Recycle Bin. Nog 8! | Main

Daar zijn we weer!

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het dan 1 april geworden. Dat betekent dat ik weer 8 Gigabyte aan bandbreedte mag opsouperen.

Ga dus snel kijken op het CasaLog, voordat anderen hun slag hebben geslagen!

In the mean time: blogger bedankt!

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 1, 2004 12:00 PM.

The previous post in this blog was Recycle Bin. Nog 8!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33