« Maagdelijk | Main | Update 09.09.2003 »

Slot?

Dankzij de problemen met YACCS heb ik mijn nieuwe log sneller in de lucht gebracht, misschien is dat wel een voordeel. De kans bestaat dat ik vanaf morgen geen zin meer heb om ook dit log in stand te houden.

Verander daarom s.v.p. uw bookmarks! Het nieuwe adres luidt:

http://blog.lachicamerengue.com/weblog

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 3, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Maagdelijk.

The next post in this blog is Update 09.09.2003.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33