« Gymnastiek | Main | Slot? »

Maagdelijk

Toen God de Aarde schiep zag deze er nog mooi en onbedorven uit. Eigenlijk ben ik meer een aanhanger van de Evolutie-theorie, maar ja, Luchiano zit op een Protestantse school en daar plukken we nu de vruchten van. 'Papa, eerst was de aarde verloren. Er was duisternis. Toen sprak God zijn woord en er was licht'.

Ik heb daar geen moeite mee. Alleen kent Luchiano deze tekst ook in liedvorm en als hij dit lied uit volle borst in Centrum Supermarkt zingt, loop ik snel even door naar de vleeswaren ofzo. Geintje natuurlijk.

Nadat God de Aarde had geschapen zijn er vele dingen gebeurd, zoals een paar ijstijden, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen enzovoorts. Men zegt wel eens dat met het komen van de Mens de ellende begonnen is. Sommigen geven zelfs specifiek de Man de schuld! In snel tempo sloeg de vervuiling (op velerlei gebied) toe.

Hoe kom ik daar nou zo op? Dat komt door niemand minder dan Bareuh! Zij meldde in een commentaar dat het nieuwe log een fijne layout heeft. Zo is het maar net, maar het leuke is dat ik er nog vrijwel niets aan veranderd heb, alles is nog maagdelijk. De vraag is hoelang dit zo blijft.

In plaats van tijd in layouts investeren kan men dat beter doen in studeren. Op dit moment is het hele Spider-gezin bezig om een hoger kennisnivo te bereiken. Luchiano zit in de eerste klas van de basisschool, Lucy is gisteren met een cursus Nederlands begonnen en zelf start ik vanavond met de zoveelste cursus Spaans bij Unamuno.

Luchiano vindt het wel mooi dat we allemaal op school zitten. Gisteren in de auto vroeg hij pesterig aan zijn moeder of ze ook een kwartiertje buiten mocht spelen op haar nieuwe school. Zijn gevoel voor humor is in ieder geval niet meer maagdelijk.

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 3, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Gymnastiek.

The next post in this blog is Slot?.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33