« Anthony Godett | Main | Plsje »

Ouderavond

Gisteren had ik mijn eerste echte ouderavond. Om zeven uur werd ik in klas 1B van de Marnix Basisschool verwacht. Ik moest echter voor Lucy nog even langs Robbie's Lottery om in te zetten op een paar nummers voor het spel Wega di Number. Als je al wat laat bent, gebeurt altijd hetzelfde: voor alle drie loketten stond precies n man. En alle drie die mannen deden er erg lang over. Ik sloop om tien over zeven de goed gevulde klas in.

Juffrouw James wees mij het stoeltje van Luchiano, het viel nog niet mee om achter dat kaboutertafeltje plaats te nemen. De juffrouw was net bezig met het verhaal van Rik, die met hulp van de maan, een vis en een sok de weg naar huis terugvond.

Na het verhaal werden de methodieken (Veilig Leren Lezen) besproken, dat was nog wel aardig. Hierna begon echter het strenge gedeelte, de regels!

Juffrouw James zelf is een dame die wel van discipline houdt en dat is nog een understatement. Ik kon de neiging niet onderdrukken om haar zachtjes Colonel James te noemen. Een van de besproken punten was het te laat komen. Als een kind te laat komt, mag het niet zomaar de klas binnenlopen, neen het moet buiten op een bankje (strafbank) plaatsnemen en stil wachten tot het door de juf naar binnen wordt geroepen. Bovendien wordt de naam van het kind met de datum op het bord geschreven. Als er bij die naam drie datums staan, krijgt het kind een officiele waarschuwing en mag de ouder op gesprek komen bij de directrice, die trouwens een leuke naam heeft: Elizabeth Taylor.

Het grappige is dat zowat alle kinderen op Curacao door een van de ouders met de auto naar school worden gebracht. Als een kind te laat komt is het dus niet zijn schuld, maar die van zijn vader of moeder. De kinderen zitten nu precies drie weken op school. Een vader zag dat zijn kind al twee datums achter zijn naam had staan. Hij vroeg aan Colonel James: 'Uh, die drie datums, voor die officiele waarschuwing, uhm, is dat per maand of per jaar? Colonel James: 'Dat is per jaar, meneer!'. De man dook angstig ineen. Hij kan alvast een afspraak met Elizabeth Taylor gaan maken.

Toen we het over de leesletters en de schrijfletters hadden, zei de juf dat de kinderen de meeste moeite hadden met de 'r'. Even later leerden de kinderen bij het rekenen om een '2' te schrijven. Een slimmerik merkte op dat de 'r' eigenlijk een omgekeerde '2' was. De ouders lachten. Colonel James: 'Zeg niks! Weet je waarom? Kind gaat schrift draaien!'.

Het waren 90 intensieve minuten op dat kleine stoeltje. Intensief maar bijzonder leuk. Volgens mij heeft Luchiano met Colonel James precies de goede juf voor hem. Laatst zei hij al tegen mij: 'Papa, als ik naar de wc moet mag ik niet zeggen ik moet plassen, maar dan moet ik vragen mag ik naar het toilet?.

En zo hoort het.

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 28, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Anthony Godett.

The next post in this blog is Plsje.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33