« Bor de Wolf | Main | Lucy's nicht »

Hier krabben

Luchiano is gedurende de drie weken die hij bij zijn oma in Santo Domingo heeft doorgebracht aardig verdominicaniseerd. Zijn Spaans is er een stuk vloeiender op geworden, helaas heeft hij ook heel wat woorden geleerd die men op die leeftijd (5) nog niet wordt geacht te kennen.

Ook praat hij nu een stuk harder, dat moest daar wel met zoveel kinderen, en luistert hij minder goed, waar weer geen reden voor is. Zojuist kwam hij met twee batterijen aanzetten en vroeg mij of ik nieuwe kon kopen, want deze waren op.

Ik had jeuk op mijn rug en antwoordde hem: 'Is goed, kun jij even hier krabben?'. Luchiano liep naar de koelkast. 'Hey!', riep ik, 'hier krabben!'. 'Oh, ik dacht dat je zei bier pakken!', aldus Luchiano.

En neen, de verwarring is echt niet ontstaan doordat ik veel bier zou drinken.

About

This page contains a single entry from the blog posted on July 21, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Bor de Wolf.

The next post in this blog is Lucy's nicht.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33