« Pinch Hitter | Main | Geluk of Pech »

Afscheid (1)

Voor het laatst kon Luchiano zijn lievelingsjuf Annemarie een knuffel gevenVandaag was Luchiano's laatste schooldag. Niet zomaar zijn laatste schooldag, want in augustus gaat hij ook daadwerkelijk naar een andere school, de Marnix Basisschool.

Op 1 april 2000, drie jaar geleden dus, startte Luchiano zijn carrière bij kleuterschool Chispita in de Dreumesgroep. Hij was toen tweeëneenhalf jaar oud. Van Dreumes groeide hij op tot Peuter en sinds een jaar heeft hij het hoogste doel bereikt: Kleuter.

Het hoofd van de school en tevens Luchiano's lievelingsjuf Annemarie vond dat hij volgend seizoen echt naar de basisschool moest. Aangezien Luchiano laat jarig is moesten we moest hij een test doen, waar hij voor geslaagd is.

Daarmee komt een einde aan de episode Chispita en begint het Marnix-avontuur. Het was een heel eind rijden iedere dag, van Vredenberg naar Julianadorp. Maar gezien de vorderingen die Luchiano bij Chispita gemaakt heeft, met dank aan juffrouwen Ingrid, Olga en Annemarie, was dat ruimschoots de moeite waard.

Overigens is de Marnix school niet veel dichterbij dan Chispita, dus we blijven vrolijk rondrijden. Ik ben benieuwd naar de komende zes jaren!

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 27, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Pinch Hitter.

The next post in this blog is Geluk of Pech.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33