« Myaira | Main | Het Beste Team ter Wereld »

Uitspraak (2)

Zoals altijd luisterde ik ook vandaag om kwart voor acht naar het Sportnieuws van Radio Hoyer. Gisteren nog schreef ik over de vreemde uitspraak van bepaalde buitenlandse namen door de presentator.

Er wordt nog steeds druk getennist in Parijs en ik verkneukelde mij reeds om de verslaggever het over zijn Roland Krrous te horen hebben. Wat schetste mijn verbazing toen ik toch echt dezelfde man met een keurig Frans accent op volledig correcte wijze Roland Garros hoorde zeggen!

Nu geloof ik voor 100% in het bestaan van toeval. Lees maar na wat ik daar zoal over geschreven heb. Maar als ik hier al bijna acht jaar woon en acht jaar lang hoor ik Roland Krrous, zodanig dat het me zowaar al vertouwd in de oren klinkt, en dan schrijf ik er n keer over in dit log en prompt de volgende dag wordt het befaamde tennistournooi op correcte wijze in het Frans uitgesproken, tja, dan is men toch met stomheid geslagen!

Men zou de indruk kunnen krijgen dat de presentator op een of andere wijze kennis heeft genomen van het gisteren geschreven stukje over Uitspraak. Uiteraard kn het ook gewoon toeval zijn.

Om zekerheid te krijgen in deze mij kwellende materie doe ik hier een oproep: Beste presentator, als u inderdaad door het stukje van gisteren uw uitspraak met betrekking tot het tennistournooi Roland Garros heeft gewijzigd van Texas-Amerikaans in Parijs-Frans , wilt u dan alstublieft even reageren in de comments?

Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 28, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Myaira.

The next post in this blog is Het Beste Team ter Wereld.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33