« CasaNews 19.05.2003 | Main | Knock, knock »

Regering gevallen

Als gevolg van de uitslag van de Eilandsraadverkiezingen op Curacao is nu de Landsregering (Nederlandse Antillen) gevallen. Premier Ys heeft zijn ambt neergelegd. De winnaar van de Eilandsraadverkiezingen was de FOL van Anthony Godett. Er is een coalitie tot stand gekomen met PLKP (Errol Cova) en PNP (Maria Liberia Peters). Deze coalitie is goed voor 13 van de 21 Eilandsraadzetels.

Op landsnivo bezet de nieuwe coalitie 10 van de 22 zetels. Men dient er nog twee bij te zoeken en heeft dus nog een of twee partijen nodig uit Bonaire, Sint Eustatius, Saba of Sint Maarten. Dat mag geen probleem zijn, ook al zit er links en rechts oud zeer.

Enig vuurwerk mag verwacht worden bij het verdelen van de ministersposten. Ik citeer even uit de Amigoe: "De FOL maakte de PLKP vervolgens uit voor verrader, nadat de PLKP eerder de FOL een schijtbroek had genoemd".

Twee interessante punten blijven over: ten eerste de verhouding van de nieuwe Curacaose regering met de nieuwe regering in Nederland en ten tweede de uitslag van de strafrechtelijke procedure tegen Anthony Godett. Indien hij schuldig wordt bevonden loopt Curacao de kans om geregeerd te worden vanuit de Bon Futuro gevangenis.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 21, 2003 11:59 AM.

The previous post in this blog was CasaNews 19.05.2003.

The next post in this blog is Knock, knock.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33