« Groei | Main | Diploma »

Legaal

Sinds vanmorgen verblijf ik weer legaal op het eiland. Vorig jaar maart verliep mijn verblijfsvergunning en daarmee ook die van Lucy en Luchiano. Normaliter kostte het een week of twee, drie om deze vergunning te verlengen. Vanwege een eenmalige legaliseringsactie van op het eiland verblijvende illegalen raakte het vergunningenproces echter verstopt.

Gevolg was dat de vergunningen pas in november klaar waren. Voor onze vakantie in Santo Domingo betekende dit dat Lucy en Luchiano een tijdelijk terugkeerbewijs moesten ophalen. Dat kost tijd (in de rij staan) en iets van 75 gulden. In november wilde ik mijn verblijfsvergunning afhalen. Hiervoor moet men ook een bewijs van een verzekering tegen ziektekosten overleggen. Dat had ik wel, maar daar stond op dat er tot 31 oktober was betaald. Daarom kreeg ik mijn vergunning niet mee.

Inmiddels heb ik een nieuwe kwitantie van mijn Ziektekostenverzekering en de vervaldatum daarvan is 1 juni. Vanmorgen maakte Loket 5 geen problemen en nu ben ik trotse bezitter van een Verklaring i.v.m. Toelating van Rechtswege.

Iedere Nederlander op Curacao kan hele verhalen vertellen over het verkrijgen van een verblijfsvergunning. De meesten werken het eerste jaar zonder vergunning. Er wordt niet streng gecontroleerd. Alleen bij het aankomen op Hato International Airport moet men iedere keer zeggen dat men op vakantie komt. Anders wordt het paspoort in beslag genomen, wat overigens weer eenvoudig terug te krijgen is.

Op een ochtend in 1995 reed ik zo tegen acht uur naar mijn werk. Er was een verkeerscontrole en ik mocht naar de kant. Autopapieren laten zien, rijbewijs, verzekeringsbewijs etc. Alles werd in orde bevonden. Toen vroeg de agent: 'Wat doet u hier eigenlijk?'. 'Oh, ik ben op vakantie', zei ik. Nu is het niet gebruikelijk dat vakantievierders in nette kleren 's morgens om acht uur op pad zijn.

Tot overmaat van ramp had ik mijn Kodela-badge aan mijn borstzak hangen. De agent vroeg: 'Weet u dat heel zeker?', terwijl hij aandachtig naar de Kodela-badge keek. Liegen leek mij weinig zin te hebben in deze situatie en dus antwoordde ik: 'Nou ja, ik werk ook een beetje'.

De agent vond het toen wel best en liet mij mijn weg vervolgen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 13, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Groei.

The next post in this blog is Diploma.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33