« Losse Gedachten | Main | Sexy Beroepen »

Puf Puf

Gelukkig ben ik weer helemaal bijgekomen van de nijhuis.net update van gisteren. Lucy en ik waren allebei moe, om half elf hield zij het voor gezien. Maar niet na de gebruikelijke vijf gevulde eieren te hebben bereid! Zo kon ik nog even aanzetten. Om half een was ik klaar.

In het CasaNews kunt u deze week de volgende onderwerpen aantreffen:

  • Afsluiting Carnaval 2003.
  • Nieuwe rubriek: Harry's Corner. CasaSpider's pa bericht van gene zijde van de oceaan.
  • Nieuwe stagiaires: introductie Erik & Michiel, aka The New Mounties. Hun website: criptonite.nl.

De lezer moet het wederom een weekje zonder Tanja stellen, maar heeft deze week leesvoer te over. Hmmm, daar komt de tomatensoep!

Que aprovechen!

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 11, 2003 11:59 AM.

The previous post in this blog was Losse Gedachten.

The next post in this blog is Sexy Beroepen.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33