« Kwallen! | Main | CasaNews »

Houding tijdens de Oorlog

Sinds De Oorlog vorige week donderdag daadwerkelijk begonnen is en schokkende beelden de huiskamers beginnen binnen te sijpelen, merk ik dat veel mensen moeite hebben om een houding aan te nemen. Sommigen zijn van mening dat al onze dagelijkse beslommeringen volkomen onbelangrijk zijn geworden. Anderen menen dat de oorlog juist geridiculiseerd moet worden.

Laat ik mij haasten te zeggen dat ook ik de wijsheid niet in pacht heb. Ondanks dat ik (zeer zeker) geen socioloog of psycholoog ben, interesseren dergelijke processen mij echter wel.

Hoe dingen beleefd worden hangt volgens mij sterk af van de Bandbreedte © die een gebeurtenis voor iemand heeft. Bandbreedte kan in deze context bijna vervangen worden door impact, maar ja, elke theorie heeft nu eenmaal zijn eigen terminologie. Ja, anders win ik nooit de Nobelprijs!

Een voorbeeld: het overlijden van iemands poes of hond kan door betrokkene als erger worden ervaren dan het zoveelste treinongeluk in India, waarbij misschien 33 doden en vele gewonden zijn gevallen. Ethisch gezien is het niet erg verantwoord om nu steeds erger wordende vergelijkingen te verzinnen, mathematisch gezien is dat wel nodig. Laat ik ethisch verantwoord blijven.

Bareuh ergerde zich aan Nicole Kidman die tijdens de Oscar-uitreiking opmerkte: 'Why are we here gathered? Well, I know there is a war and all but art is important too!' Qua Nicole's Bandbreedte kan ik hier wel inkomen, zij heeft gedurende lange tijd naar zo'n Oscar toegewerkt en aan die prestatie wordt niets afgedaan doordat er nu een oorlog woedt. Alleen is het niet erg handig om het zo te verwoorden. Neem de persoon wiens poes is overleden. Deze zal ook niet snel zeggen: 'Ja, dat is allemaal heel erg voor die IndiŽrs met hun treinen enzo, maar mijn arme poes is ook belangrijk!'.

Leed staat op zichzelf, dat moet men nooit tegen ander leed afzetten. Ridiculiseren van een oorlog die bezig is, daar ben ik een tegenstander van. Alleen betrokken partijen kunnen hier naar mijn mening gebruik van maken, als een medicijn tegen de ellende. Als anderen het doen valt het eerder in de categorie van zich geen houding weten te geven.

Wat zegt de Psychologie hier eigenlijk over?

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 24, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Kwallen!.

The next post in this blog is CasaNews.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33