« Dual Boot | Main | 80-63 D »

Michael vs Martin ?-?

Met verbazing heb ik gisteren naar de door Martin Bashir gemaakte documentaire over Michael Jackson gekeken. Die verbazing betrof niet het leven van laatstgenoemde, daarover was reeds voldoende bekend. Neen, ik was verbaasd hoe deze documentaire zo tot stand kon komen.

Martin Bashir is acht maanden intensief met Michael Jackson opgetrokken, hij woonde in zijn huis en ging met hem op reis. Volgens mij was de insteek van deze Martin het maken van een opzienbarende documentaire, waar hij uiteindelijk veel geld en/of roem mee zou vergaren. Om acht maanden getollereerd te worden, of liever gezegd niet door de mand te vallen, moest Martin in zekere mate het vertrouwen winnen van Michael. Pas in het allerlaatste gesprek in Miami veegde de journalist Michael Jackson de mantel uit.

Wat wilde Michael Jackson winnen met deze documentaire? Ik heb nergens gelezen dat hij er geld voor kreeg. Wellicht wilde hij de wereld tonen dat hij een gewone man is met een groot hart, speciaal voor kinderen. Dat is de enige verklaring die ik kan vinden. Jackson leeft al veel te lang buiten de realiteit en is zijn eigen gedrag als maatstaf gaan nemen. De man werd nooit gecorrigeerd, daar ging het mis.

Heeft Michael Jackson eigenlijk een manager? Ik denk het niet, want die zou toch al lang hebben ingegrepen, of stond Michael dat niet toe? Ook het contract voor de documentaire is mij niet duidelijk. Als ik Michael was, zou ik de documentaire als eerste willen zien en mijn veto erover kunnen uitspreken. Of toch tenminste bepaalde scenes eruit laten knippen. Of is Jackson zo wereldvreemd dat hij het gevaar er niet van inzag?

Om de documentaire onderhoudend te maken bediende Bashir zich regelmatig van roddelblad-journalistiek. Zo werd er naar een zogenaamd vernederend hoogtepunt toegewerkt, toen Jackson in Berlijn was. Het balkon-incident was toen al geweest. Er was een TV-programma, waarin Michael Jackson ten tonele zou verschijnen. De Duitse presentator riep plotseling met luide stem, alsof hij hem aankondigde: 'Michael Jackson!'. Michael dacht dat hij het podium op moest, maar werd teruggeroepen. Boris Becker moest eerst nog, dat leverde een vreemd beeld op. Maar Michael vatte het toch best relaxed op. Dan denk ik: 'Ongelukje, kan gebeuren, goed opgelost'. Daar dacht Martin Bashir anders over.

Al met al hield ik wat gemengde gevoelens over aan de documentaire. Een ingezonden brief van een kijkster vond ik belangwekkender. Zij was onthutst over de wijze waarop Michael Jackson met zijn eigen kinderen omgaat, in haar ogen werden deze kinderen beschadigd voor hun verdere leven. Bij normale ouders zou de Kinderbescherming deze kinderen weghalen, maar bij iemand met geld, zoals M.J. kon het gewoon door de beugel.

Een moeilijke kwestie.

Update: Mede Curacao-logger Bob heeft de documentaire ook gezien en uiteraard gelogd.

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 7, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Dual Boot.

The next post in this blog is 80-63 D.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33