« UPS, UTS, UPC | Main | Voetbal op Video »

Grote Eetijzer

Luchiano is, zoals ieder kind, van alles aan het ontdekken. Een van zijn favoriete terreinen is de natuurkunde. Zo doet hij al geruime tijd onderzoek naar het drijfvermogen van allerlei objecten en materialen. Luchiano voorspelt dan of iets wel of niet blijft drijven. Dat hout blijft drijven is voor hem duidelijk. Bij plastic ligt dat al iets moeilijker. Kijk, plastic is lichter dan water, maar als een plastic fles volloopt met water zinkt hij wel.

Laatst zaten Luchiano en ik weer eens samen in bad. Waar kun je immers beter natuurkunde bedrijven dan in bad! Dus vertelde ik Luchiano (mijn versie) van het verhaal van Archimedes. Dat verhaal eindigt met de kreet Eureka! toen Archimedes zijn ontdekking deed. Vanaf dat moment is het ook de uitvinderskreet van Luchiano.

Speciaal object van Luchiano's fascinatie voor de fysica zijn ijsblokjes. Hij is er dol op en vraagt bij ieder (koud) drankje extra ijsblokken. Die eet hij dan op. Gisteren wilde hij het ijsblokje uit Lucy's cola vissen, dit tot haar ergernis. Toen Luchiano het ijsblokje in zijn mond had, schold Lucy hem dan ook uit. Lachend stond het jong naast mij en zei: 'Papi, ik ben de Grote uuhhh... Eetijzer!'.

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 1, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was UPS, UTS, UPC.

The next post in this blog is Voetbal op Video.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33