« Yannah, Bob & CasaSpider | Main | Gas kopen »

Compromis

Volwassenen weten, over het algemeen dan toch, meer dan kinderen. Kinderen daarentegen leren snel en slaan hun ouders even later met dezelfde argumenten en redenaties om de oren. Uit mijn eigen jeugd herinner ik mij het volgende.

Als mijn ouders thuiskwamen van een of ander uitje en na korte tijd ontstonden er wat normale gezinsspanningen, dan zei mijn moeder al gauw: 'He, he, zie je nou wel, we zijn nog maar net thuis of jij begint alweer te vervelen'.

Kwam ik daarentegen thuis en ontstonden er wat problemen, dan zei mijn moeder: 'He, he, het was net zo lekker rustig thuis, nou kom jij en begint het weer'. Het lag dus altijd aan mij.

Luchiano pakt dit soort redeneringen bijzonder snel op en gebruikt ze in zijn eigen voordeel. Laatst wilde ik dat hij om kwart voor negen naar bed ging. Het was half negen, dus ik zei: 'Luchiano, je gaat nu naar bed'. 'Ahh, mag ik nog even opblijven?', vroeg het jong. 'Weet je wat?', antwoordde ik, 'ik wil dat je nu naar bed gaat en jij wilt om negen uur. We gaan een compromis sluiten!'

'Wat is een compromis?', was Luchiano's logische vraag. Ik legde het hem uit en vertelde dat het in deze situatie betekende dat hij om kwart voor negen naar bed moest, dan hadden we allebei een beetje gelijk. Luchiano was het er wel mee eens. Maar vanaf dat moment wil hij bij alles een compromis sluiten, met name als zijn bord naar zijn mening te vol is. 'Ik wil een compromis!', roept hij dan en vervolgens moet er wat eten af. Daar moeten wij dan weer op anticiperen door het bord iets voller dan normaal te doen.

Zo houden we elkaar lekker bezig. Wie er gisteren nog meer bezig was, dat was ikzelf met de update van nijhuis.net. Lees het CasaNews!

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 18, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Yannah, Bob & CasaSpider.

The next post in this blog is Gas kopen.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33