« Dicht bij het vuur | Main | Logmeeting op Curacao »

Blub

Zo kom je er nooit en zo tweemaal in twee dagen. De bioscoop. Toen we donderdag uitzochten naar welke film we zouden gaan, zag ik dat zaterdag en zondag de kinderfilm Blub, de vis draaide. Luchiano was pas n keer naar de bioscoop geweest, met zijn school. Het werd dus wel tijd dat we een keer met het gezin gingen.

Blub is een leuke film. Luchiano gaf iets meer commentaar dan hij thuis doet en ook met een wat luidere stem. Gelukkig was het niet zo druk in de zaal. Het jong viel dit weekend toch al in de prijzen, want hij kreeg ook nog de cd van Putt Putt 2, een leuke adventure die ook de ouders wat hoofdbrekens bezorgt.

Om even terug te komen op de eerste zin, vroeger had ik dat met studeren, als ik mij weer eens voor een AMBI-module had opgegeven. Meestal begon ik pas een dag of drie voor het examen te studeren en dan kwam ik erachter dat de stof eigenlijk interessanter was dan ik had gedacht. En ook meer trouwens. Na het examen had ik altijd meteen zin in een volgende module en nam mij voor om de zaak dan wl goed bij te houden. Om een of andere reden herhaalde het studeerpatroon zich echter steeds, ontsnappen was zinloos.

Wat dat betreft is de bioscoop gemakkelijker vol te houden en bovendien verkopen ze daar bijzonder lekkere hotdogs!

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 15, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Dicht bij het vuur.

The next post in this blog is Logmeeting op Curacao.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33