« Volledigheidshalve | Main | Examen »

CasaSpider Update 16.12.2002

Ondanks weinig stof, een ietwat zieke echtgenote en het feit dat ik mijzelf ook niet 100% voelde, is de nijhuis.net website toch volgens plan ge-update. Surf snel naar het CasaNews, waar de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Eindelijk wel een nieuw verhaal van Tanja, over haar eerste liefde. En het is een leuk verhaal!
  • Op mijn cursus Spaans worden tegenwoordig vrouwenzaken besproken. Ook (of juist?) voor mannen interessant.
  • Een voorproefje van La Chica del Aņo 2002: Dianthe. Schrik niet teveel van de foto met de Spider die een rubberboot opblaast, meteen daarna verschijnt ter compensatie Dianthe's picture.

Niet zoveel onderwerpen, dan bent u er tenminste snel doorheen. Loggers houden niet van lange stukken. Blijkbaar houden bloggers wel van het Nationaal Dictee, wellicht kan een van de deelnemers mij melden hoeveel spelfouten ik in dit stukje heb gemaakt, en welke?

Ik wens u veel leesplezier,

Hasta luego!

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 17, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Volledigheidshalve.

The next post in this blog is Examen.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33